Информация

Класификация на бриофити


Най-известните бриофити са черният дроб и мъхът.

Чернодробните червеи са както водни, така и сухоземни, а стъблото им е изключително тънко острие. Стъблото му много напомня на превъзходен зеленчук: изправено е, расте от земята.


черен дроб

В мъховете, както наистина във всички бриофити, има две соматични възрастни поколения с напълно различни аспекти, които се редуват в репродуктивен цикъл (гаметофит и спорофит).


мъх

Значение на Моховете

Въпреки скромния си външен вид, мъховете са от голямо значение за екосистемите. Наред с лишеите, мъховете бяха първите растения, които растат върху скали, които те еродират чрез вещества, произведени от тяхната биологична активност. По този начин те позволяват на други зеленчуци да растат след тях. Оттук и важната му роля в ранните етапи на формиране на почвата.


Видео: Класификация на зодиите Интроекстроверти; Модалност; Стихия (Септември 2021).