В детайли

Въздухът


В нашия отложен ден има много ситуации, когато забележим присъствието на въздух. Когато усетим нежния бриз на лицето си, когато вятърът духа силно, люлеейки клоните на дърветата, когато дишаме и усещаме въздуха в и от дробовете ни, ние осъзнаваме наличието на въздух.

Не можем да видим въздуха или да го докоснем. Той е невидим, безцветен (без цвят) и без миризма (няма миризма). Но тя съществува, има тегло и заема пространство.

От какво е направен въздухът?

Материята може да присъства в природата в твърдо, течно и газообразно състояние. Въздухът е в газообразно състояние, представлява смес от газове. Най-големият газ е газът азот или азоткоято образува о 78% от въздуха. Това означава, че в 100 литра въздух има 78 литра азот. След това идва и кислород с около 21%, Останалите 1% включват аргон, въглероден диоксид и други газове, Това е съотношението на газовете в сух въздух. Но обикновено има и такива водна пара (в различно количество) и прах. Някои газове от промишлеността или други източници също могат да присъстват.


Видео: Чичовци Uncle - Въздухът трепери The air trembles, България Bulgaria 1976 (Юли 2021).