Скоро

Еластичност


Свойството, което има значение, трябва да се върне към първоначалния си обем - след като силата, която причинява компресия, престане.

Буталото се натиска във въздушния изход на спринцовката, но този изход е блокиран от пръста. При освобождаване на буталото от силата, на която е подложена, се връща в първоначалното положение на спринцовката и това показва еластичността на въздуха.

Делимост

Това свойство трябва да се сведе до изключително малки частици.

Неразрушимост

Материята не може да бъде създадена или унищожена, а само трансформирана.