Статии

Моделът Ръдърфорд-Бор


Атомният модел на Ръдърфорд е допълнен от нова концепция, въведена от датския физик Нилс Бор:

"Електронът описва кръгова орбита около ядрото, без да печели или губи енергия."

Всяка орбита, описана от електрона, се нарича енергийно ниво или енергиен слой. В един атом има няколко кръгови орбити, всяка с определена енергийна стойност.

Други по-късни модели уточняват характеристиките на орбитите или слоевете енергия, включващи дискусията за електрон, разглеждан като частица и / или вълна.

По-новите изследвания след изработването на модела на Ръдърфорд-Бьор показват, че е невъзможно да се определи веднага позицията и скоростта на един електрон. Така че учените казват, че вероятно електроните се намират в една или друга област на електросферата.