Скоро

Моно и двудолни корени


В повечето диктови растения ксилема е концентриран в най-вътрешната област на централния цилиндър.

Когато се наблюдава изглед в напречен разрез на корена, протоксилема заема площ във формата на кръст или звезда, чиито краища докосват велосипеда.

Протофломата се намира във върховете, образувани от „ръцете“ на кръста. Между протоксилема и протофлоема има първична меристема, наречена прокамбиум. Останалите пространства в централния цилиндър са изпълнени с паренхим.

При едносемеделни растения центърът на корена е зает от медула, състояща се от медуларен паренхим, а около него са разположени дървесните и либерийни съдове.