Скоро

Структура на клетъчната стена на растенията


Растителната клетъчна стена е изградена от дълги, здрави микрофибрили от целулоза.

Микрофибрилът се събира между шестдесет и седемдесет целулозни молекули, всяка от които се състои от петстотин целулозни молекули. гликоза верижно линейно. Целулозните микрофибрили се държат заедно от матрица, образувана от гликопротеини (свързани със захар протеини) и два полизахарида, хемицелулоза и пектин.

Тази молекулна структура наподобява стоманобетон, където дългите и устойчиви железни пръти, съответстващи на целулозни микрофибрили, са потопени в циментова и каменна замазка, съответстваща на матрицата на гликопротеините, хемицелулозата и пектина.

Целулозната стена, секретирана малко след клетъчното делене, е първичната стена. Тази стена е еластична и съпътства растежа на клетките. След като клетката достигне окончателния си размер и форма, тя секретира нова стена вътрешно от първичната стена. Това е вторичната стена.

Специализациите на растителните клетки винаги са свързани със структурата на клетъчните стени. В различните растителни тъкани клетките имат различни стени с различна дебелина, организация и химичен състав, които определят не само формата, но и функцията на клетките.