Скоро

Пропуски или комуникационни кръстовища


Известен също като връзка, пролука или разклонителен възел, са цилиндрични частици, които карат клетките да влизат в контакт помежду си, така че да функционират координирано и хармонично.

Тези канали позволяват движението на молекули и йони директно от цитозола от една клетка в друга.

Interdigitations: увеличена контактна повърхност

Обичайно е да се наблюдава сгъването между плазмените мембрани на две съседни клетки. Тези гънки, известни като интердигитации (като пръстите, разположени помежду си), разширяват контактната повърхност между клетките и улесняват преминаването на вещества от една в друга.

Трансформацията на епитела

Подобно на други тъкани, епителът може да претърпи метаплазия, което е патологично заместване на един вид тъкан с друг. В случай на хронични пушачи, например, цилизираният псевдостратифициран епител на трахеята и бронхите може да се превърне в настилка от дразнещото действие върху елементите, присъстващи в състава на цигарите. Тази трансформация променя функцията на тези органи, причинявайки увреждане на здравето.


Видео: Collective learning. Life on earth and in the universe. Cosmology & Astronomy. Khan Academy (Август 2021).