Скоро

Специализация на епителните клетки


Клетките на епителните тъкани остават свързани помежду си от специализирани структури, обикновено наричани клетъчни кръстовища.

Обърнете внимание на тези кръстовища на фигурата по-долу.

Дезмозома

Един от най-важните клетъчни кръстовища е десмосомата (от гръцки desmos, облигация и somatos, тяло). Демонът може да се сравни с бутон, състоящ се от две половини, които се прилепват заедно, като едната половина е разположена върху мембраната на една клетка, а другата в съседната клетка.

Във всяка клетка има кръгла плоча с протеин, разположена точно до мембраната. От плочите лепкавите вещества, наречени дезмелинини, преминават през мембраните и се придържат към клетките в контактната област. Плаките също са прикрепени към голям брой нишки от кератинови протеини.


Електронна микроскопия на клетка, показваща кръгла плоча