Статии

Речник - Буква L


Lenticela - Те са отвори (пукнатини) в ритидома (кора) на зеленчуците. Тези отвори позволяват обмен на газ в региона.

Левкоцити - Бели кръвни клетки; белите кръвни клетки; Има няколко вида левкоцити, включително неутрофили и лимфоцити; Неговата функция е защитата на организма (фагоцитоза и производство на антитела).

Левкопласти - Вижте Пластос и Амилопласти

лишеи - Асоциация на водорасли и гъби в взаимни отношения; оцелеят там, където нито гъбата, нито водораслите оцеляват сами.

Lise - Суфиксът означава „относително да се разтвори“.

лизозом - органела, присъстваща в цитоплазмата на еукариотната клетка, отговорна за вътреклетъчното храносмилане.

Излугване - Процес, чрез който почвените химически елементи пасивно мигрират към по-дълбоки почвени слоеве чрез действието на дъждовна вода или напояване, като стават недостъпни за растенията

място - Местоположение или позиция на гените върху хромозомата.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Видео: Буква "L" - Състави английски думи - Издателство Ина (Юли 2021).