Статии

Основна санитария


Комплект от действия, услуги и работи, отговорни за събирането, пречистването и разпределението на водата за обществено снабдяване; събиране и пречистване на отпадни води; събиране, транспортиране, третиране и окончателно обезвреждане на отпадъците.


Видео: Апартамент в панелен блок (Август 2021).