Информация

Химически реакции

Химически реакции


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Реорганизация на атомите, които образуват различни вещества

Химическата реакция е химическа промяна, при която материята (реагент или реагенти) се превръща в ново вещество или вещества (продукт или продукти).

Някои реакции се проявяват само при определени обстоятелства (напр. Топлоснабдяване, светлина или електричество). Някои реакции са придружени от външни индикации (напр. Промяна на цвета, изтичане на газ, топлина или светлина).

Кои са важните видове химични реакции?

 • Синтезна реакция или директно комбиниране Това е реакцията, при която две или повече вещества се комбинират директно и образуват ново химично съединение.
  Обща формула: A + B ---> AB
  Пример: Fe + S ---> FeS
  т.е. желязо + сяра ---> железен сулфид
 • Реакция на разлагане Това е реакцията, при която химическо съединение се разгражда (разлага) на две или повече вещества. Ако разлагането изисква източник на топлина, то се нарича термично разлагане.
  Обща формула: AB ---> A + B
  Пример: ZnCO3 ---> ZnO + CO2
  т.е. цинков карбонат (+ топлина) ---> цинков оксид + въглероден диоксид
 • Проста обменна реакция Това е реакцията, при която един елемент замества друг в химическо съединение, за да се получи ново съединение и изместен елемент.
  Обща формула: A + BC ---> AC + B
  Пример: Fe + CuSO4 ---> FeSO4 + Cu
  т.е. желязо + меден сулфат ---> железен сулфат + мед
 • Реакция на двоен суап Това е реакцията, при която две химични съединения обменят своите радикали, за да образуват две нови съединения.
  Обща формула: AB + CD ---> AD + CB
  Пример: KCl + AgNO3 ---> KNO3 + AgCl
  т.е. калиев хлорид + сребърен нитрат ---> калиев нитрат + сребърен хлорид


Видео: 3 химически експерименти в домашни условия (Може 2022).