Скоро

Органи на сетивата


Има няколко начина за класифициране на органите на сетивата. Един от тях взема предвид местоположението на стимулите:

  • Получатели за контакт: информират за стимулите, които засягат повърхността на организма. Този тип включва приемници за налягане (Тактилна), термичен (Терморецепторите) и химически (Хеморецептори);
  • Приемни приемници: информирайте за стимулите, които се развиват, без да са в пряк контакт с организма: лек звук и някакъв химикал (Миризма)
  • proprioceptors: тези, които предоставят информация за самото тяло (баланс, стойка, болка и т.н.).

Що се отнася до проприорецепторите, важно е да запомните съществуването на такива рецептори при гръбначни и безгръбначни.

Свържете се с приемници

Образувани от разпръснати или локализирани клетки, те получават специфично налягане, термични и химични стимуличрез изпращането им до по-високи центрове за управление на организма.

Най- език Много гръбначни животни имат групи клетки, организирани във вкусови (или вкусови) папили, отговорни за разпознаването на вкуса на определени вещества, очевидно във воден разтвор.


Видео: Tantric Meditation - Quick Chakra Tune-Up - 1 Minute Per Chakra - All Chakras - Chakra Meditation (Юли 2021).