Скоро

Разпространение на нервен импулс


Потенциалът за действие, установен в областта на стимулираната мембрана, нарушава съседната зона, което води до нейната деполяризация.

Така стимулът предизвиква вълна от деполяризация и реполяризация, която се разпространява по протежение на плазмената мембрана на неврона. Тази вълна на разпространение е нервен импулс.

Нервният импулс се разпространява в една посока в нервното влакно. Дендритите винаги насочват импулса към клетъчното тяло. Аксонът от своя страна задвижва импулса към крайниците, тоест далеч от тялото на клетката.

Всички или нищо закон

Стимулирането на неврон следва закона на всички или нищо. Това означава, че или стимулът е достатъчно интензивен, за да Excite неврона, разгръщащ потенциала за действие или нищо не се случва. Няма по-силен или по-слаб потенциал за действие; тя е равна, независимо от интензитета на стимула. Нарича се най-малкият стимул, способен да генерира потенциал за действие праг стимул.