Статии

Химични медиатори в симпатичен и парасимпатичен SNPA


Както в симпатиковите, така и в парасимпатиковите SNPA ганглии се появяват химични синапси между невроните преди ганглиона и след ганглиона.

И в двата случая невротрансмитерното вещество на синапса е ацетилхолин.

В края на постгландионарните неврони, които се синапс с ефекторните органи обаче, невротрансмитерното вещество не е едно и също за двата клона на SNPA. В парасимпатиковата SNPA невротрансмитерът е ацетилхолин, както при ганглийните синапси. В симпатичния SNPA, с няколко изключения, невромедиаторът е норадреналин, Едно такова изключение е постганглионното парасимпатиково влакно, което инервира потните жлези, чийто невротрансмитер е ацетилхолин.