В детайли

Целомато, ацеломао и псевдоцеломао


Животните, които имат хелома, се наричат ​​хелома.

Всички акорди са хеломирани, както и мекотели (смоли, стриди), анелиди (земни червеи) и ихинодерми (морски зърна, морски таралежи).

Има трибластични животни, при които мезодермата разграничава едната част от кухината, а другата част е ограничена от ендодермата. Тези животни се наричат ​​псевдоцеломати, защото целомата е вярна само когато е напълно покрита от мезодермата. Такъв е случаят с нематодите, чийто най-известен представител е кръгъл червей (Ascaris lumbricoides), паразит на човешкото черво.

При някои животни единствената кухина, която се образува в ембриона, е архентерът, така че те се наричат acelomados.

Следващата схема показва схематични напречни сечения в ацеломати, псевдоцеломати и хеломато организми: