В детайли

Водноелектрически централи


Инженерите вземат предвид поведението на водата, когато планират водноелектрически централи.

Тези растения използват хидравличния потенциал на река, като използват естествени пропуски като водопади или изкуствени, получени чрез отклонение от първоначалния ход на реката.

В тях силата на речните води се използва за производството на електричество. Тези централи са отговорни за повече от 70% от цялата произведена електроенергия в страната и около 20% от електроенергията в света. В допълнение, той е незамърсяващ, възобновяем и позволява да се контролира протичането на реките през язовирите, като се минимизират ефектите от наводненията.

Знаете ли как работи язовир с водноелектричество?

Първоначално голямо количество вода е заседнало в огромен резервоар, чиято основа е много по-широка от върха. Растенията са изградени под нивото на язовирите, тъй като колкото по-голяма е дълбочината, толкова по-голямо е налягането, упражнявано от водата. Когато се отворят шлюзовете, водата излиза под голямо налягане. Под ребрата са поставени турбините, големи машини, чиято основна част е огромно колело. Падащата вода кара колелата да се въртят, това движение генерира електричество, което се разпределя в градовете.

Какви са недостатъците при изграждането на водноелектрическа централа?

Недостатъците на изграждането на водноелектрическа централа са:
- отчуждаване на продуктивни земи чрез наводнение;
- въздействие върху околната среда (фауна и флора) - загуба на сухоземна растителност и фауна;
- социални въздействия (преместване и отчуждаване на жителите);
- намеса в миграцията на рибата;
- промени в речната фауна; и
- загуба на историческо и културно наследство, промени в икономическите дейности и традиционното земеползване.

Какви са въздействията върху околната среда върху изграждането на завод?

За изграждането на язовири и електроцентрали е необходимо да се наводни огромна площ, за да се образува езерото, и често да се движи по пътя, който реката поема. Езерото, наричано още язовир, се образува чрез заглушаване на водите на реката чрез изграждането на язовир. Това изменение на околната среда нарушава живота на животните и растенията в региона, освен че коренно променя пейзажа, като често разрушава естествената красота. Хората, които живеят наблизо и трябва да се движат заради наводнения, също са увредени.


ВЕЦ Itaipu


Видео: ВЕЦ Копринка & ВЕЦ Стара Загора (Септември 2021).