Информация

Биотехнологиите

Биотехнологиите


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Биотехнологията е изучаване и развитие на генетично модифицирани организми и използването им за продуктивни цели.

Тоест технологията, базирана на биологията, използвана главно в селското стопанство, науката за храните и медицината. По-долу са някои теми по теми в тази област.

Генна терапия
клониране
Репродуктивно клониране
Терапевтично клониране
Стволовите клетки
Трансгеника: лоши или добри момчета?

Техники, използвани за манипулация на ген
Ензими за ограничаване
Умножението на ДНК фрагменти - PCR
Рекомбинантна ДНК технология


Видео: 120 минути: Проф. Николай Желев: Развитието на биотехнологиите в последните години (Може 2022).