Информация

Биотехнологиите


Биотехнологията е изучаване и развитие на генетично модифицирани организми и използването им за продуктивни цели.

Тоест технологията, базирана на биологията, използвана главно в селското стопанство, науката за храните и медицината. По-долу са някои теми по теми в тази област.

Генна терапия
клониране
Репродуктивно клониране
Терапевтично клониране
Стволовите клетки
Трансгеника: лоши или добри момчета?

Техники, използвани за манипулация на ген
Ензими за ограничаване
Умножението на ДНК фрагменти - PCR
Рекомбинантна ДНК технология

Видео: 120 минути: Проф. Николай Желев: Развитието на биотехнологиите в последните години (Септември 2020).