Информация

Органи


Тъканите също се струпват в тялото ни. Групирането на взаимодействащи тъкани образува орган.

Стомахът, например, е орган на човешкото тяло. В него можем да разпознаем наличието на епителна и мускулна тъкан, наред с други.

Схема, показваща различните органи на нашето тяло

Системи

В човешкото тяло взаимодействат различни органи, изпълняващи определена функция в тялото. Този набор от свързани органи образува система.

Човешката храносмилателна система например действа в процеса на възползване от приетите храни. Тази система се формира от устата, фаринкса, хранопровода, стомаха, тънкото и дебелото черво. В допълнение към тези органи, храносмилателната система на човека съдържа прикрепени жлези като слюнчените жлези, панкреаса и черния дроб. Системите работят по интегриран начин и тази интеграция е от решаващо значение за поддържането на здравето на организма като цяло и съответно на живота.

Схема на дихателната система.

С една дума

В нашето тяло е възможно да се идентифицират различни нива на организация, които действат в жизнените процеси. Можем да обобщим тази организация по следната схема:

Клетки -> тъкани -> органи -> системи -> организъм


Видео: Top 10 ненужни органи в човешкото тяло (Юли 2021).