Коментари

Нива на организация на човешкото тяло


В нашето тяло има много видове клетки с различни форми и функции. Клетките са организирани в групи, които „работят” интегрирано, заедно изпълняват определена функция. Тези клетъчни групи са тъканите.

Тъканите на човешкото тяло могат да бъдат класифицирани в четири основни групи: епителна тъкан, съединителна тъкан, мускулна тъкан и нервна тъкан.

Епителна тъкан

Клетките на епителната тъкан са много близо една до друга и почти няма вещества, запълващи пространство между тях. Този вид плат има основната функция за покриване и защита на тялото. Образува епидермиса, най-външния слой на кожата и вътрешно покрива органи като устата и стомаха.

Епителната тъкан също образува жлезите - структури, съставени от една или повече клетки, които образуват определени видове вещества в нашето тяло, като хормони, храносмилателни сокове, сълзи и пот.