Скоро

Ядрата


Във фазата, че еукариотната клетка не се дели, е възможно да се визуализират няколко нуклеола, свързани с някои специфични области на хроматина.

Всеки нуклеол е спонгиозен, не мембранен корпускул със спонгиозен вид, когато се гледа под електронния микроскоп, богат на рибозомна РНК (Съкращението за RNA идва от английски език RигбоNucleic Най-CID).

Тази РНК е нуклеинова киселина, произведена от ДНК на специфични хроматинови участъци и ще представлява един от основните компоненти на рибозомите, присъстващи в цитоплазмата.

Важно е да се осъзнае, че когато се случи хромозомна спирала, ядрата бавно изчезват. Това се случва по време на събитията, характеризиращи деленето на клетките. Нуклеоли отново се появяват с хромозомна деспирализация в края на деленето на ядрото.


Видео: ЗА ЯДРАТА И МАНТИИТЕ (Юли 2021).