Коментари

Хроматинът


Хроматин (от гръцки chromatos, цвят) е набор от нишки, всяка от които е образувана от дълга молекула на ДНК, свързана с молекули на хистон, специален вид протеин. Тези проводници са хромозомите.

Когато се наблюдават оцветени ядра под светлинния микроскоп, определени участъци от хроматин оцветяват по-интензивно от други. Древните цитолози вече са наблюдавали този факт и с право са си представяли, че най-оцветените области съответстват на части от по-навитите или по-кондензирани хромозоми от другите.

За да се посочат разликите между видовете хроматин, терминът хетерохроматин (от гръцки направо, различен), който се отнася до най-плътно навития хроматин. Останалата част от по-разхлабения хромозомен материал се нарича еукроматин (от гръцки аз, вярно).

Различни нива на кондензация на ДНК. (1) Проста верига от ДНК. (2) Хроматинова нишка (ДНК с хистон). (3) Интерфазен кондензиран хроматин с центромери, (4) Профазен кондензиран хроматин. (Сега има две копия на молекулата на ДНК.) (5) Метафазна хромозома


Видео: I Got A Custom Black Wedding Dress (Юли 2021).