Скоро

Мейоза II (втори мейотичен отдел)


Профаза II - всяка от двете дъщерни клетки има само една партида от дублиращи се хромозоми. В тази фаза центриолите се дублират отново и клетките, в които е формирана библиотеката, започват да се разпадат.

Метафаза II - Както при митозата, хромозомите са прикрепени от центромера към вретеновите влакна, които се отдалечават от двата полюса.

Анафаза II - Има дублиране на центромерите, само сега сестринските хроматиди се разделят (спомняйки си митозата).

Телофаза II и цитокинеза - В края на телофаза II ядрата се реорганизират. Цитокинезата разделя четирите хаплоидни дъщерни клетки, т.е. без хомоложни хромозоми и с половината от броя на хромозомите спрямо клетката, инициираща мейозата.