Информация

Транскрипция на генетична информация


Синтезът на РНК (месинджър, например) започва с разделянето на двете нишки на ДНК.

Само една верига ДНК служи като образец за производството на молекулата на мРНК. Другата лента не се преписва. Това е една от разликите между дублирането на ДНК и производството на РНК.

Другите разлики са:

  • използваните нуклеотиди имат рибоза захар на мястото на дезоксирибоза;
  • има участие на урацилови нуклеотиди вместо нуклеотиди на тимин. По този начин, ако върху ДНК веригата, която се транскрибира аденин, към него се насочва допълващ урацил съдържащ нуклеотид;

Представяне на хипотетичен сегмент от ДНК верига с основна последователност:

DNA- ATGCCGAAATTTGCG

MRNA сегментът, формиран в транскрипцията, ще има основна последователност:

RNA- UACGGCUUAAACGC

В еукариотна клетка, произведената иРНК се отделя от своя шаблон и след обработката преминава през библиотеката и отива в цитоплазмата, където ще се извърши синтеза на протеин. С края на транскрипцията двете нишки на неговото ДНК се съединяват отново, преиздавайки двойната спирала.


Видео: Синтез белка: транскрипция. самое простое объяснение (Септември 2021).