Коментари

Междинни нишки


Междинните нишки са наречени така, защото имат междинен диаметър - около 10 nm - спрямо другите два вида протеинови нишки.

В клетките, облицоващи най-външния слой на кожата, има а голямо количество от тип междинна нишка, наречена кератин, Една от ролите на тази нишка е да предотврати отделянето или разкъсването на клетки от тази тъкан, например чрез разтягане.

Освен че се разпръскват вътре в клетките, като ги въоръжават, кератиновите молекули насърчават "свързване" между тях в определени точки, което осигурява стабилността на тъканта в случай на действие на всеки външен агент, който се опитва да ги раздели. Тази хартия е подобна на тази на железните пръти, които се използват при изграждането на бетонна колона. Други клетки имат значително количество други междинни нишки. Такъв е случаят с компоненти на съединителната тъкан и неврофиламенти, намиращи се в нервните клетки.

Резюме


Видео: ZİG ZAG ÖRGÜ MODELİ - Örgü Örnekleri - Örgü Modelleri (Юли 2021).