Скоро

Вакуолите


Вакуолите на растителните клетки се интерпретират с разширени участъци на ендоплазмения ретикулум.

В младите растителни клетки някои от тези региони се наблюдават, образувайки малки вакуоли, изолирани една от друга. Но когато клетката достигне зряла възраст, тези малки вакуоли се сливат в един голям централен клон с клони, напомнящи техния ретикуларен произход. Разширяването на вакуолата води до компресиране на останалата част от цитоплазмата и ограничаване до периферната част на клетката.

В допълнение, функцията на вакуола е да регулира промените на водата, които настъпват при осмоза.

В сладководни протозои има пулсативни вакуоли (наричани още контрактилни), които играят ролята на осмотични регулатори. Постоянното навлизане на вода от средата в клетката застрашава клетъчната цялост. Непрекъснатото отстраняване на тази вода поддържа концентрацията на клетъчната течност постоянна и избягва риска от разрушаване на клетките. Това е работа, която консумира енергия.


Видео: I Got A Custom Black Wedding Dress (Август 2021).