Информация

Ендоцитоза (продължение)


Медиирана ендоцитоза

Ако мембранната инвагинация се задейства от свързването на определено вещество към специфична мембрана, това е процес на медиирана ендоцитоза и се нарича този рецепторен компонент.

За да влезете в клетката по този начин е необходимо мембраната да има рецептори, специфични за въпросното вещество.

Този механизъм се използва от много вируси (напр. ХИВ) и токсини, за да проникнат в клетката, тъй като с течение на времето те са развили комплементарност с рецепторите.

Този процес е важен и за медицината, тъй като те са били въведени в лекарства, използвани за унищожаване на фрагменти от туморни клетки, които се свързват със специфичните мембранни рецептори на клетките, които трябва да бъдат унищожени.