Статии

Ендоцитоза и екзоцитоза


Докато простата и лесна дифузия и активен транспорт са механизми за влизане или излизане на малки молекули и йони, големи молекули или дори частици, съставени от молекулни агрегати, се транспортират чрез други процеси.

Ендоцитоза

Този процес позволява транспортирането на вещества от извънклетъчната среда през мембранно свързани везикули, които се наричат ендоцитозни везикули или ендоцитна. Те се образуват чрез инвагинация на плазмената мембрана, последвана от сливане и отделяне на сегмент от нея.

Има три вида ендоцитоза:

- Пиноцитоза
- фагоцитоза
- Медиирана ендоцитоза

Отсега нататък ще изучаваме всеки от тях.