Информация

Науки (страница 3)


химия
Атомната структура на материята
Атомни модели
Интериорът на Атом
Електрически заряди и маси
Ядрото на атома
Представяне на атоми
Атомни прилики
Нива на електросфера и енергия
Йоните
Периодичната таблица
Настоящата периодична таблица
Периоди и семейства
Метали, неметали и полуметали
Благородни газове
Химически връзки
Йонна връзка
Ковалентна връзка
Метална връзка
Материята и нейните свойства
Общи свойства на материята
Специфични свойства на материята
Физични състояния на материята
Химически вещества
Прости и сложни вещества
Чисти вещества и смеси
Разтвор и разтворимост
Разделяне на сместа
Метални сплави
Химически функции
Киселинна функция
Основна функция (или хидроксид)
Киселинно-основни индикатори и рН
Солева функция
Функция оксид
Химична реакция
Реагент и продукти
Закон за масово опазване
Закон за постоянните пропорции
Химически уравнения
Класификация на химичните реакции
Енергията на химичните реакции
Скоростта на химичните реакции

Не намерихте търсеното от вас съдържание? Кликнете тук и изпратете вашето предложение.


Видео: Fun Science Дайджест новостей науки #3 (Август 2021).