Коментари

Енергийно отчитане на аеробно дишане


При гликолиза има директен добив на две ATP молекули чрез разградени молекули глюкоза. Те също формират две NADH молекули2 които в дихателната верига осигуряват енергия за синтеза на от шест ATP молекули.

По време на цикъла на Кребс, двете молекули на ацетил-CoA водят до директно производство на две ATP молекули, Те също формират шест NADH молекули2 и две FADH молекули2 които в дихателната верига осигуряват енергия за синтеза на осемнадесет ATP молекули (за NAD) и четири ATP молекули (към ADF).

Следователно, пълното отчитане на енергията на аеробното дишане е: 2 + 6 + 6 + 2 + 18 + 4 = 38 ATP. Обобщението на всички стъпки води до следното общо уравнение:

1 С6Н12Най-6 + 6 О2 + 38 ADP + 38 P 6 CO2 + 6Н2O + 38 ATP

Метаболичното значение на цикъла на Кребс

Изучавайки аеробното дишане, започваме от молекулите на глюкозата. Други вещества обаче, като протеин и мазнини, също могат да служат като енергийно гориво. След като са правилно трансформирани, тези вещества произвеждат ацетилни молекули, основното гориво на цикъла на Кребс.
Цикълът на Кребс е етапът на дишане, в който ацетил-КоА от хранителни молекули се „разглобява“ в СО2 и Н2О, и произведената енергия се използва при синтеза на АТФ.

Въпреки това, цикълът на Кребс не участва само в енергийния метаболизъм: тъй като различните вещества в цикъла се формират, част от тях могат да бъдат „отклонени“ и ще послужат като суровина за синтеза на органични вещества (анаболизъм).

Например, някои от веществата, използвани от клетките за производството на аминокиселини, нуклеотиди и мазнини, идват от цикъла на Кребс.

Вижте снимката по-долу за стъпките на клетъчното дишане и тяхното местоположение: