Информация

Хлоропластите


на пластиди или пластиди Те представляват група от специфични растителни клетъчни органели, които имат сходни характеристики с митохондриите като: двойна мембрана, собствена ДНК и ендосимбионтен произход.

Пластидите се развиват от пропластиди, които са малки органели, присъстващи в незрелите клетки на растителните меристеми и се развиват в зависимост от нуждите на клетката, появяват се различни видове пластиди като: хромопласти (които съдържат пигменти), левкопласт (без пигмент), etioplastos (които се развиват при липса на светлина), amiloplasts (които натрупват нишесте като резервно вещество), proteoplastos (които съхраняват протеини) и elaioplast (натрупват липиди).

на хлоропласти са вид хромопласти, които съдържат пигмент, наречен хлорофил, които са способни да абсорбират електромагнитна енергия от слънчевата светлина и да я преобразуват в химическа енергия чрез процес, наречен фотосинтеза.
Растителните клетки и зелените водорасли имат голям брой хлоропласти, сферични или яйцевидни, вариращи по размер според типа клетки и са много по-големи от митохондриите.


Видео: I HAD TO SLAP HIM BECAUSE OF THIS SURPRISE (Юли 2021).