Информация

Въглероден цикъл


Растенията извършват фотосинтеза чрез отстраняване на въглерод от СО2 на средата за форматиране на органични вещества.

Последното се окислява чрез клетъчния процес на дишане, което води до отделяне на CO2 в околната среда. Най- разлагане и изгаряне на изкопаеми гориваs (въглища и нефт) също отделя CO2 в околната среда.

В допълнение, увеличението на съдържанието на CO2 атмосферните причиняват влошаване на "парников ефект"което може да доведе до размразяване на ледници и полярни ледени шапки с последващо покачване на морското равнище и наводняване на крайбрежните градове.