Коментари

Биогеохимичните цикли


Пътят на веществата от абиотичната среда към света на живите същества и връщането им в абиотичния свят завършват онова, което наричаме биогеохимичен цикъл.

Терминът произлиза от факта, че има циклично движение на елементи, които образуват живи организми („био“) и геологичната среда („гео“), където се намесват химичните промени. Във всяка екосистема има такива цикли.

Във всеки биогеохимичен цикъл има отстраняване на елемента или веществото от неговия източник, използването му от живи същества и по-късно се връща към своя източник.

Нека разгледаме по-подробно всеки от биогеохимичните цикли по-долу:

Азотен цикъл
Воден цикъл
Кислороден цикъл
Фосфорен цикъл
Калциев цикъл
Въглероден цикъл
Серен цикъл


Видео: Біогеохімічні цикли як основа біосфери. Біологія 11 клас (Август 2021).