Скоро

Воден цикъл


Водата има два цикъла:

Кратък или кратък цикъл

Той е този, който възниква при бавното изпаряване на водата от моретата, реките, езерата и езерата, образувайки облаци.

Те се кондензират, връщайки се на повърхността под формата на дъжд или сняг.

Дълъг цикъл

Тя е тази, в която водата преминава през тялото на живи същества, преди да се върне в околната среда. Водата се взема от почвата чрез корените на растенията и се използва за фотосинтеза или се предава на други животни по хранителната верига. Водата се връща в атмосферата чрез дишане, изпотяване, изпражнения и урина.


Видео: Воден цикъл (Юли 2021).