Статии

Интерспецифична конкуренция


Нехармоничните междувидови отношения между различни видове в една и съща общност имат еднакви или много сходни екологични ниши, задействащи механизъм за спор за един и същи ресурс на околната среда, когато това не е достатъчно и за двете популации.

Този механизъм може да определи контрола на плътността на двете популации, които си взаимодействат, изчезването на една от тях или дори специализацията на екологичната ниша.

Връзка, при която един вид блокира растежа или размножаването на друг вид, наречен amensal, чрез отделяне на токсични вещества. Примери:

  • Гъбичките Penicillium notatum елиминират пеницилин, антибиотик, който не позволява на бактериите да се възпроизвеждат.

  • Веществата, секретирани от Gonyaulax dinoflagellates, отговорни за явлението "червен прилив", може да определи смъртта на морската фауна.
  • Секрецията и елиминирането на токсични вещества от корените на определени растения предотвратява растежа на други видове в обекта.