Скоро

Вътреспецифична конкуренция


Това е нехармоничната интраспецифична връзка между индивидите от един и същи вид, когато се състезават за едни и същи фактори на околната среда, особено за пространството и храната.

Тази връзка определя плътността на участващите популации.

Човекоядство

Канибал е индивидът, който убива и яде друг от същия вид. Среща се със скорпиони, паяци, риби, планари, гризачи и др.

В човешкия вид, когато съществува, той се нарича антропофагия (от гръцки антропос, човече phagein, яж).