Информация

Хармонични междуспецифични отношения

Хармонични междуспецифични отношения


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Те се срещат между организми от различни видове. Те включват протокооперация, взаимност, коменсализъм и тенинизъм.

Това е асоциация, в която единият вид - ястието - се възползва, без да причинява полза или вреда на другия. Терминът вечеря има по-буквално тълкуване: „вечерята е този, който яде на масата на друг“.

Remora е риба за вендузи, която се прикрепя към утробата на акулата. Заедно с пилотната риба, която плува в плитчета около акулата, тя се възползва от остатъците от храна, които попадат в устата на големия й „домакин“.

Най- Entamoeba coli Това е коменсален протозой, който живее в червата на човека, където подхранва остатъците от храносмилането.