Информация

Как да предотвратим ерозията на почвата?


Има техники за култивиране, които намаляват ерозията на почвата. Например по склоновете, където ерозията е най-голяма, могат да се правят насаждения стъпка или тераси, които намаляват дебита на водата.

На стръмни склонове, вместо да засаждаме видове, подредени по посока на водния поток, трябва да образуваме редове от растения на едно и също ниво на земята, оставяйки място между редовете. Тези редове от растения, подредени на една и съща височина, се наричат контура.

Друг начин за защита на земята е отглеждането на различни растения на една и съща земя, но в редуващи се периоди. Така земята винаги има някакво защитно покритие. редуване на царевично засаждане е често; например с бобови растения. Бобовите растения носят допълнително предимство на почвата: тя възстановява азота, отстранен от почвата чрез царевица или друга култура. Това "въртене" на растенията е известно като сеитбообращение.

От правителството зависи да посъветва земеделските производители за най-подходящите растения, които да растат на земята им, и за най-подходящите техники за отглеждане. Важно е също така собствениците на малки полета да имат достъп до ресурси, които им позволяват да закупуват оборудване и материали за правилното използване на земята.


Видео: Лекуване на нервна система от "Доктора" (Юли 2021).