Информация

Изгаряне


Най- изгаряне значително намалява отпадъците и унищожава болестотворните организми. Това е скъп процес, тъй като за предотвратяване на замърсяването на въздуха е необходимо да се инсталират филтри и специално оборудване за филтриране на дима в резултат на изгарянето, което също замърсява.

Отпадъците трябва да се изгарят в специални уреди и инсталации. След изгаряне, останалият материал може да бъде изпратен на депото.

Компостиране

Най- компостиране Това е превръщането на органичните отпадъци от боклука в компост, в случая - в компост. Този тор е резултат от действието на хората. разградители (бактерии и гъбички) за органичните вещества в кошчето.

Рециклиране

Рециклирането е добър вариант, тъй като много компоненти от ежедневните ни отпадъци могат да бъдат използвани повторно.

В няколко бразилски градове има избирателно събиране и рециклирането на боклука, което е допринесло за намаляване на отпадъците, както и опазването на почвата от нерециклируеми материали по природа.

Научете тук за рециклирането


Видео: САЛОН ЗА ИЗГАРЯНЕ (Август 2021).