В детайли

Съдбата на боклука


Отпадъците от домове, училища и фабрики се различават по местоназначение.

Ако живеете в град и той има сметосъбиране, важна основна санитарна услуга, вероятно тя ще бъде транспортирана далеч от градската среда.

Но не забравяйте, че сметищата на открито или дори обикновените сметища, където боклукът е случайно покрит, не решават проблема със замърсяването на околната среда, особено на почвата.

Санитарни депа

нас сметище, боклукът, покрит с пръст и смачкан, се поставя в големи дупки. Тази процедура се повтаря няколко пъти, образувайки припокриващи се слоеве.


Араруама сметище

На депата има дренажни системи, които премахват излишните течни и течни и газообразни системи за преработка.

Изграждането на депо изисква някои грижи:

  • депото трябва да е лошо пропускливо, т.е. да оставя бавно малко вода;
  • депото трябва да е далеч от всяко населено място;
  • В близост до депото не трябва да има подземна водна маса.

Поради тези причини внедряването и поддържането на депо има високи икономически разходи.


Депо в Сорокаба


Видео: БОРО ПЪРВИ ft. Mom4eto - ДА НЕ ПИТАТ Official Video (Август 2021).