Коментари

Тектоника на плочи


Какво бихте си помислили, ако знаехте, че скалите, открити в Бразилския и Африканския планински район, са много сходни и че идентични фосили са открити на различни континенти?

Обединени ли са континентите в миналото?

Сега погледнете снимката по-долу. Обърнете внимание, че континентите се вписват заедно като парчета пъзел. Това и други доказателства предполагат, че континентите в миналото може да са били част от един скален набор. Тази теория се нарича континентална теория на дрейфа.

Теорията за континенталния дрейф е предложена през 1912 г. от германския учен Алфред Вегенер, който казва, че преди милиони години е имало един континент, наречен Пангея, който беше заобиколен от един океан, наречен Panthalassa.

Във времена преди теорията на континенталния дрейф се появиха други теории, предложени от учените, които също осъзнаха факта, но бяха неуспешни в своите открития, защото не резонираха.

Според Continental Drift Пангея бавно щеше да се разпадне на два наречени континента Лавразия, разположен на север, и Гондвана, разположен на юг.


Видео: Plate Tectonics-- Geological features of Convergent Plate Boundaries (Август 2021).