Коментари

Изветряне


Изветрянето идва от времето, което означава "лошо време". Температурните промени също действат в този процес.

Известен също като изветряне, изветрянето е съвкупността от механични, химични и биологични процеси, които причиняват разпадане и разлагане на скалите.

Разложената скала се превръща в материал, наречен мантия или реголит.

В случай на механично (или физическо) разпадане скалите могат да се счупят, без да променят състава си. В пустините температурните колебания в крайна сметка разрушават скалите, както и в студени зони, където водата прониква в пукнатините в скалите.