Скоро

Типове клетки


Различните типове клетки могат да бъдат класифицирани в две категории според основната им организация.

  • Прокариотни клетки - няма мембрана, заобикаляща ядрото, така че ядреното съдържание остава смесено с останалите клетъчни компоненти. Единствените в тази група са бактериите, цианофитите и микобактериите.
  • Еукариотни клетки - В ядрото на еукариотната клетка се съхранява генетичният материал, а около ядрото има мембрана, която го отделя от цитоплазмата.

В цитоплазмата на тези клетки могат да бъдат открити няколко мембранни структури.

Чертежи, илюстриращи разликата между прокариотна (отгоре) и еукариотна (отдолу) клетка.

Вляво сме представили растителна еукариотна клетка, а отдясно животинска еукариотна клетка.

Искате ли да знаете повече за еукариотичните и прокариотни клетки?


Видео: ЧТО С ГРИШЕЙ ПОПУГАЕМШЬЮ ТЕПЛЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ КЛЕТКИТИП ТОП ТВ (Юли 2021).